Uwagi Filozoficzne

001. Filozoficzna metoda zbijania nr. 1

Chyba najpowszechniejszym sposobem odpierania pewnego systemu pojęciowego (dajmy na to A) jest rozważenie wniosków z A w wykazanie ich niedorzeczności w systemie pojęciowym B innym od A. Przykładowo imć. Berkeley pisze tak: [Odpiera zarzut że jeśli wszystko jest operowane przez Boga to po co we wszystkim są mechanizmy które zapewniają temu działanie. Przykładowo jeśli wskazówki zegara są poruszane wolą zegarmistrza to po co zegarmistrz umieszcza w środku tryby] zarzut ten może być ( ) obrócony...

więcej...

berkeley krytyka-filozofii

002

Ta nieumiejętność wyjścia poza własny zestaw pojęć. Przecież skoro przedmioty nie istnieją w substancji a istnieją w Umyśle Boga, to Umysł Boga jest z definicji substancji substancją. Włożyłem do kapelusza Berkeleya a wyjąłem Spinozę.

więcej...

berkeley krytyka-filozofii spinoza

003

Dziwna niezdolność filozofów do spróbowania pojęcia Fizyków. Na prawdę żeby stwierdzić że atomy czy elektrony są obserwowalne to nie trzeba się zastanawiać za długo… Albo spytać fizyków, którzy grzecznie wyjaśnią dlaczego są. A że niby prąd jest pojęciem metafizycznym (bo nikt go nie pomaca), a że nie da się go zmierzyć, że niby nie wiadomo co mierzy woltomierz. Ja wiem. Cóż że to że kogoś kopie prąd można wyjaśnić tym że BTCH1, SDMK2, FSM3, IPU4, bo spójność systemów BTCH i SDMK jest zerowa,...

więcej...

krytyka-filozofii

004. Proces łańcuchowy

Filozofowie mają problem z pojęciem procesu łańcuchowego. Z pojęciem owych przejść fazowych. Woda może mieć temperaturę -5 stopni C i być cieczą. By zaczęła się krystalizacja musi znaleźć się jądro krystalizacji. Musi znaleźć się mały kryształek wokół którego lód powstanie. Jeśliby do takiej cieczy wrzucić dowolny pyłek natychmiast skuła by się lodem. Choć zdolności intelektualne Adama były od samego początku bez zarzutu, przecież nie mógłby on wnosić z płynności i przezroczystości że go...

więcej...

epistemologia hume krytyka-filozofii proces-lancuchowy przeciw-sceptykom

006

Dlaczego niektórzy mają problemy z pojęciem różnicy pomiędzy n+1 wymiarowym wszechświatem (znaczy n wymiarów przestrzennych + czas) i jego n wymiarowym przekrojem? n należy do 3; 12

więcej...

krytyka-filozofii

007. Moralność a życie pozagrobowe

Jakże z braku wiary w życie po śmierci wynika amoralność. Przecież jest na odwrót. Akceptowalnym moralnie jest zabicie kogoś, kiedy wiemy że potem pójdzie on do Raju, czy przynajmniej że będzie miał Potem. A nie tak łatwo zabić kogoś - zabrać mu jedyne Życie. Przecież to jest sytuacja moralnie nie do przyjęcia! A że niby mam nie zabijać bo inaczej nie pójdę do Raju? Cóż za załosny pomysł na moralność. Mam być grzeczym chłopcem bo inaczej przyjdzie tatuś i da mi wpierdol? Ale ja nie chce być...

więcej...

etyka filozofia kaczmarski krytyka-filozofii krytyka-religii religia

015

Filozof postulujący jakieś zmiany w języku winien swe prace pisać we własnym języku. Lub w ogóle cokolwiek w nim napisać. Na tą pułapkę wpadli już Berkeley i Kotarbiński, ich wizje języka są tak ubogie że aż ich paradygmaty są w nich niewysławianle. Kochamy wielkie-a-niewysławialne, ale chcemy by coś jednak dało się wysłowić. - 27 II 07

więcej...

krytyka-filozofii niewyslawialne

066. Niejednostkowość jednostki

Nie można mówić o samej jednostce. Zawsze są przynajmniej dwie osoby w modelu - ja obserwujące i ja obserwowane. - Z notatek tomboya 2008 rok

więcej...

krytyka-filozofii paradoks-obserwatora

Wszystkie prawa zastrzeżone. Chcesz wykorzystać te materiały? Daj mi znać (mail, komentarz na forum, prywatna wiadomość) -- na pewno się zgodzę.