Filozofia Rok 1 2

Skrypty

Ontologia - rok

 • Skrypt do 1szego kolokwium u Grygiańca (pdf i tex)
 • Skrypt do Egzaminu (pdf, źródełka brak :()

HFS

 • Notatka z Państwa Platona. W zasadzie tylko ten kawałek z odcinkiem i jaskinią, ale daje rade. (pdf, tex)
 • Notatka z listu VII Platona. (pdf, tex)
 • Plotyn
  • z zajęć (pdf, tex)
  • z czytania (pdf, tex)
 • Lukrecjusz (pdf, tex)
 • Arystoteles (google albums)

HFN

 • Skrypt do egzaminu (dr Juśkiewicz). (google albums
  • Notatki z poszczególnych filozofów (źródła, html)
   • Vico (pdf)
   • Spinoza z zajęć (pdf)
   • Mikołaj z kuzy - wycinek z pracy rocznej - (pdf)
   • Maelbranche (pdf)
   • Leibnitz (pdf)
   • Hume (pdf)
   • Casstelion (pdf)
   • Aconio (pdf)

Notatniki google

Czyli ciekawe cytaty z lektur. Czasem uprawiam coś takiego jako forme notatek.

HFN

Nieanalityczna

 • Nietzshe 'Tako rzecze…', 'Wola mocy' (GNotebook)
 • Jan Paweł II 'Laborem Exercens' (GNotebooks)

Polska

 • Mochnacki 'O literaturze…' (GNotebook)
 • Kołłtaj "Porządek filozoficzno-morlany' (GNotebooks)
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License