Protocol Buffers

Komunikacja między klientem i serwerami będzie odbywać się za pośrednictwem biblioteki [[java:protocol-buffers|Protocol Buffers]] .
Wybrałem ją z kilku powodów:

  1. Jest dość wydajna — używa binarnego formatu do transportu dancyh
  2. Zezwala łatwe i bezpieczne rozszerzanie protokołu komunikacji i uczestnicy komunikacji mogą posługiwać się różnymi wersjami protokołu (o ile są one kompatybilne). W szczególności można ignorować nowe pola dodane do wiadomości protokołu. Co pozwoli rozszerzać język komunikacji klienta z serwerem zbierającym dane z aparatury a nie ruszać serwera modelującego dane.
  3. Jest open-source
  4. Umożliwia komunikację pomiędzy różnymi językami programowania (C++/Java/Python)

Linki

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License