Wzorzec

Prawdy nie ma wiedzą oświeceni — jednak żyją w prawdzie.

Świat ma porządek — nie poznasz porządku świata — porządek widać z zewnątrz a nie ma zewnątrz. Jedyny porządek — który jest — jest niepoznany. Jednak człowiek widzi porządek — podrzuca kamienie na plaży — te upadając układają się w kształt błyskawicy — wróżba? — normalność jakiś wzorzec umysł znajdzie.

Tylko do termicznego szumu nic nie da się dopasować — ale świat jest przecież jednaniem przeciwieństw — a nie jednolitą masą.

Skąd ten wzorzec — a nie inny? Przypadek — nie przypadek w świecie — w umyśle. Nagnij swoją wolę — zobaczysz miast góry i błyskawicy delfina.

Nie ma prawdy w świecie — znaczy: znajdź w nim własną prawdę. Do świata dopasujesz wiele wzorców. Dlaczego teraz mamy te nie inne — przypadek — w umyśle, historii. Nagnijmy umysły — inna prawda.

Świat można opisać w kategoriach bogacenia się jednostek — w kategoriach wojny o żółte metalowe krążki. Wzorzec jest — znajdźmy jednak inny.

Czym wygrywa dzisiejszy wzorzec? Spójnością — kiedyś najspójniejszym wzorcem było dążenie czterech pierwiastków do swojej sfery i miłosny taniec planet poruszanych przez nieruchomego poruszyciela. Kiedyś najspójnejszym wzorcem świata była miłość.

Zapomniano o miłości. Co pozostało — chaos uderzających o siebie cząstek.

Powiedziała niegdyś prorokini — znacie fizyke świata — ja wam pokażę fizykę miłości.

Nie ma Prawdy, nie ma Wzorca — wymyślmy sobie więc piękny wzorzec, piękną prawdę — będzie tak samo 'prawdziwa' jak każda inna — a piękna.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Chcesz wykorzystać te materiały? Daj mi znać (mail, komentarz na forum, prywatna wiadomość) -- na pewno się zgodzę.