Gra w 20 pytań z komputerem

Q1: Does it have a tail? NO
Q2: Does it live in china? YES
Q3: Is it vegetarian? SELDOM
Q4: Is it a invertebrate? NO
Q5: Is it small? NO
Q6: Is it a mammal? YES
Q7: Is it dangerous? SOMIETIMES
Q8: Is it wild? NO
Q9: Does it have a arm? YES
Q10: Does it live in africa? YES
Q11: Is it big? NO
Q12: Is it a man? YES

Chcesz zagrać?

Wszystkie prawa zastrzeżone. Chcesz wykorzystać te materiały? Daj mi znać (mail, komentarz na forum, prywatna wiadomość) -- na pewno się zgodzę.