Jak (nie) programować

Czasem zamiast:

  For i = 0 To 1
        Serial.Write(i + 1)
        delay(0.01)
        k(i) = CInt(Serial.ReadLine())
        If k(i) > 1022 Then k(i) = 0
      Next i

warto napisać:

        Serial.Write(1)
        delay(0.01)
        k(0) = CInt(Serial.ReadLine())
        If k(0) > 1022 Then k(0) = 0
        Serial.Write(2)
        delay(0.01)
        k(1) = CInt(Serial.ReadLine())
        If k(1) > 1022 Then k(1) = 0

Niby więcej — jednak czytelniej

Wszystkie prawa zastrzeżone. Chcesz wykorzystać te materiały? Daj mi znać (mail, komentarz na forum, prywatna wiadomość) -- na pewno się zgodzę.