Humanizm

Nawet Humanizm odrzuca prawo innych do innych poglądów. W prawach człowieka nie ma prawa do niepodlegania tym prawom.

A deklaracji praw człowieka są rzeczy które są dyskusyjne.

Artykuł 23
"Każdy pracujący ma prawo do odpowiedniego i zadowalającego wynagrodzenia, zapewniającego jemu i jego rodzinie egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej i uzupełnianego w razie potrzeby innymi środkami pomocy społecznej."
Artykuł 25
"prawo do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, choroby, niezdolności do pracy, wdowieństwa, starości lub utraty środków do życia w inny sposób od niego niezależny".

Masakra! Socjalistyczne państwo jest wpisane w prawa człowieka.

Artykuł 29
Z niniejszych praw i wolności nie wolno w żadnym przypadku korzystać w sposób sprzeczny z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Oh god! I nie można się wypisać?

Wszystkie prawa zastrzeżone. Chcesz wykorzystać te materiały? Daj mi znać (mail, komentarz na forum, prywatna wiadomość) -- na pewno się zgodzę.