finger

jb@lucy:~$ finger jb
Login: jb Name: Jacek Bzdak
Directory: /home/jb Shell: /bin/bash
No mail.
No Plan.

Jakoś to ostatnie mnie powaliło ;)

Wszystkie prawa zastrzeżone. Chcesz wykorzystać te materiały? Daj mi znać (mail, komentarz na forum, prywatna wiadomość) -- na pewno się zgodzę.