Maven All

Streszczenie

Ustawienie kodowania plików tekstowych.

Inaczej Maven weźmie kodowanie domyślne dla platformy

pliki resources:

<project . . . >
<properties>
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
 </properties>

Pliki źródłowe:

<project . . . >
 <build>
    <pluginManagement>
      <plugins>
        <plugin>
          <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
          <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
          <configuration>
            <encoding>UTF-8</encoding>
          </configuration>
        </plugin>
      </plugins>
    </pluginManagement>
  </build>

Zmiana położenia katalogu ze źródłami

<project . . . >
  <build>
    <sourceDirectory>src</sourceDirectory>
  </build>

Ustawienie poziomu języka

<project . . . >
  <build>
    <pluginManagement>
      <plugins>
        <plugin>
          <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
          <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
          <configuration>
            <source>1.6</source>
            <target>1.6</target>
          </configuration>
        </plugin>
      </plugins>
    </pluginManagement>
  </build>

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License