Lista Stron

Streszczenie


Lazy Initialization Exception

LazyInitializationException jako wynik bugu w encji

To make a long story short. Używałem seamowego frameworku z obiektami home, no i w obiekcie home musiałem przepakować jakąś kolekcję. No i na pierwszym wywołaniu metody na kolekcji encji rzucało LazyInitializationException.

Bug był taki że w klasie encji nie inicjalizowałem pustej kolekcji.

Było:

@OneToMany() 
@MapKey(name="semestr")
Map<String, SemestrPlanStudiowMapper> semestrPlanStodiow;

Powinno być:

@OneToMany() 
@MapKey(name="semestr")
Map<String, SemestrPlanStudiowMapper> semestrPlanStodiow = new HashMap<String, SemestrPlanStudiowMapper>();

data: 13 Dec 2009 23:01 tagi: hibernate jee lazyinitializationexception


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License